PN-T-05112:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy sygnalizacji komutacyjnej międzycentralowej w telekomunikacyjnej sieci krajowej użytku publicznego

Zakres

Podano specyfikacje systemów sygnalizacji komutacyjnej międzycentralowej (z wyjątkiem systemu CCITT Nr 7), występujących w telekomunikacyjnej sieci krajowej użytku publicznego. Systemy te są stosowane przy współpracy cyfrowych systemów komutacyjnych pomiędzy sobą, elektromechanicznych systemów komutacyjnych pomiędzy sobą i współpracy cyfrowych systemów komutacyjnych z systemami elektromechanicznymi. Przedstawiono parametry poszczególnych systemów sygnalizacji, w tym tablice z obowiązującymi kodami sygnałów liniowych i rejestrowych. Podano nazwy i definicje systemów sygnalizacji komutacyjnej oraz sygnałów komutacyjnych. Zamieszczono również komentarze dotyczące procedur wymiany sygnałów rejestrowych R2 i tablice z przykładowymi sekwencjami wymiany tych sygnałów. Norma powinna być wykorzystywana przy projektowaniu, instalowaniu i eksploatowaniu systemów komutacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-05112:1996 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji komutacyjnej międzycentralowej w telekomunikacyjnej sieci krajowej użytku publicznego
Data publikacji 28-05-1996
Data wycofania 07-08-2017
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
ICS 33.040.35