PN-T-04499-11:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Urządzenia i systemy elektroakustyczne -- Stosowanie złączy do łączenia zespołów elektroakustycznych

Zakres

Niniejsza norma dotyczy złączy obwodowych i współosiowych przeznaczonych do łączenia zespołów elektroakustycznych, podaje ich zastosowanie oraz układ i przeznaczenie poszczególnych styków w tych złączach. Aby uzyskać żądany rezultat w systemach elektroakustycznych, istnieje często konieczność łączenia urządzeń pochodzących od różnych wytwórców, a nawet z różnych krajów. Obejmuje to dokonywanie nagrań, czy kopii nagrań, z taśm lub kaset, podwyższanie poziomu dźwięku za pomocą oddzielnego wzmacniacza, sterowanie głośników, automatyczną regulację rzutników itd.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-04499-11:1993 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy elektroakustyczne -- Stosowanie złączy do łączenia zespołów elektroakustycznych
Data publikacji 12-11-1993
Data wycofania 27-10-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
ICS 31.220.10