PN-T-04499-01:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Urządzenia i systemy elektroakustyczne -- Postanowienia ogólne

Zakres

Określono właściwości urządzeń i systemów elektroakustycznych i ich właściwe praktyczne zastosowanie oraz porównano rodzaje tych urządzeń. Wyszczególniono parametry przydatne do tych celów i ustalono jednolite metody pomiarów tych parametrów. W załączniku A opisano układ ważący szum i miernik quasi-szczytowy

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-04499-01:1992 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy elektroakustyczne -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 15-11-2012
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza HD 483.1 S2:1989 [IDT]
ICS 33.160.01