PN-S-47042:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Pojazdy drogowe -- Okładziny hamulcowe -- Wpływ ciepła na wymiary i kształt nakładek ciernych hamulców tarczowych -- Metoda badań

Zakres

Niniejsza norma podaje złożoną metodę badań nakładek ciernych hamulców tarczowych, której celem jest ustalenie zmian wymiarów nakładek ciernych pod wpływem temperatury oraz określenie zdolności do przewodzenia ciepła. Wymiary podlegające sprawdzeniu:
- grubość,
- wymiary konturów okładzin, których zmiany mogą powodować złe funkcjonowanie hamulca.
Niniejsza norma dotyczy nakładek ciernych hamulców tarczowych stosowanych w pojazdach drogowych. Ich wymiary nie powinny przekraczać: wysokość 80 mm, szerokość 120 mm i grubość 20 mm. Powinny być one formowane integralnie lub łączone ze stałą płytką tylną.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-S-47042:1992 - wersja polska
Tytuł Pojazdy drogowe -- Okładziny hamulcowe -- Wpływ ciepła na wymiary i kształt nakładek ciernych hamulców tarczowych -- Metoda badań
Data publikacji 25-09-1992
Data wycofania 29-11-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza ISO 6313:1980 [IDT]
ICS 43.040.40