PN-S-10080:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Obiekty mostowe -- Konstrukcje drewniane -- Wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące w czasie budowy i przy odbiorze, drewnianych konstrukcji obiektów mostowych. Obiekty mostowe - wg PN-85/S-10030, konstrukcje drewniane - wg PN-92/S-10082. Normę należy stosować przy budowie nowych oraz przebudowie, naprawie i wzmacnianiu istniejących obiektów mostowych oraz rusztowań i pomostów jako konstrukcji pomocniczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-S-10080:1993 - wersja polska
Tytuł Obiekty mostowe -- Konstrukcje drewniane -- Wymagania i badania
Data publikacji 12-02-1993
Data wycofania 11-08-2014
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 251, Obiektów Mostowych
ICS 93.040