PN-R-66151:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Rośliny przemysłowe oleiste -- Ziarno rzepaku i rzepiku podwójnie ulepszonego

Zakres

Norma dotyczy ziarna rzepaku, które posiada niską zawartość kwasu erukowego i glukozynolanów. Podano określenia dotyczące zanieczyszczeń. Określono wymagania ogólne, szczegółowe, tolerancje i cechy dyskwalifikujące. Opisano sposób pakowania, przechowywania i transportu. Podano 8 rodzajów badań, które są stosowane przy kontroli jakości i ocenie partii

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-66151:1990 - wersja polska
Tytuł Rośliny przemysłowe oleiste -- Ziarno rzepaku i rzepiku podwójnie ulepszonego
Data publikacji 30-03-1990
Data wycofania 06-10-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-R-66145:1975 - wersja polska
ICS 67.200.20