PN-R-04102:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - fluroksypyr

Zakres

Ustalono oznaczalność metody w zakresie 0,004mg fluroksypyru na 1kg gleby lub materiału roślinnego. Metoda polega na wydzieleniu substancji aktywnej z próbki gleby lub materiału roślinnego w procesie ekstrakcji alkoholem metylowym, przeprowadzeniu fluroksypyru w eter butylowy, oczyszczeniu ekstraktu metodą chromatografii kolumnowej i oznaczaniu zawartości fluroksypyru w badanej próbce metodą chromatografii gazowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04102:1992 - wersja polska
Tytuł Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - fluroksypyr
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 15-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.01, 65.020.20