PN-P-85013:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Wyroby powroźnicze konopne

Zakres

Norma dotyczy sznurów, sznurków, lin i linek konopnych kręconych trzy i cztero-żyłowych o różnym przeznaczeniu. Nie dotyczy szpagatów. Podano wymagania o charakterze ogólnym oraz szczegółowym w zakresie wskaźników fizyko-mechanicznych. Wartości wskaźników oraz metody badań przedstawiono w tablicy. Określono wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania odbiorcze

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-85013:1990 - wersja polska
Tytuł Wyroby powroźnicze konopne
Data publikacji 14-03-1990
Data wycofania 17-10-2006
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 107, Technicznych Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-85015:1975 - wersja polska, PN-P-85013:1975 - wersja polska
ICS 59.080.50