PN-P-84685:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona pracy -- Odzież chroniąca przed zimnem -- Fizjologiczne metody badań i oceny

Zakres

Określono parametry badane, aparaturę i sposób kwalifikacji i doboru osób. Podano warunki badania, sposób przygotowania osób do próby wysiłkowej, wykonanie badania, metody obliczania wskaźników fizjologicznych, protokół badań oraz sposób oceny przydatności odzieży. W załączniku zamieszczono wzór karty badania lekarskiego kwalifikacyjnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-84685:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy -- Odzież chroniąca przed zimnem -- Fizjologiczne metody badań i oceny
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 30-01-2004
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.10