PN-P-84672:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrony rąk -- Kryteria oceny wykonania

Zakres

Norma dotyczy kryteriów oceny wykonania ochron rąk i rękawic gospodarczych ze skór, materiałów powlekanych, z tkanin, dzianin, przędzin, włóknin, przędz i układów różnych materiałów, wytwarzanych techniką szycia lub dziania. Określono podstawy i sposób oceny ochron rąk. Podano wymagania oceny wyrobów zgodnych i nie zgodnych z normą oraz określono sposób postępowania z wyrobami niezgodnymi z normą. Podano charakterystykę i podział błędów i wad dla poszczególnych rodzajów ochron rąk i rękawic gospodarczych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-84672:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrony rąk -- Kryteria oceny wykonania
Data publikacji 22-04-1992
Data wycofania 26-09-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Zastępuje PN-P-84672:1983 - wersja polska
ICS 13.340.40