PN-P-81101-02:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Nici odzieżowe -- Nici bawełniane, bawełniane z włóknami celulozowymi i bawełniane z włóknami poliestrowymi

Zakres

Przedstawiono w formie tabelarycznej wykaz i wartości wskaźników niezbędnych do ustalenia przydatności użytkowej nici bawełnianych 100 procent oraz z udziałem włókien celulozowych lub poliestrowych. Wymagania dotyczą nici o masie liniowej od 10 dtex do 30 dtex i liczbie złożeń 2 do 6. Podano wykaz norm związanych, informujących o metodach wyznaczania poszczególnych wskaźników, między innymi odporności wybarwien na pot

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-81101-02:1990 - wersja polska
Tytuł Nici odzieżowe -- Nici bawełniane, bawełniane z włóknami celulozowymi i bawełniane z włóknami poliestrowymi
Data publikacji 24-05-1990
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Zastępuje PN-P-81007:1977 - wersja polska
ICS 59.080.20
Elementy dodatkowe PN-P-81101-02:1990/Az1:2002P