PN-P-71001:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-85001:1999 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Piktogramy pocztowe i napisy informacyjne

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące przeznaczenia i treści symboli. Rozróżniono piktogramy podstawowe, pomocnicze i piktogramy, które mogą być łączone ze sobą, z innymi znakami oraz napisami informacyjnymi. W tablicach (3) podano przeznaczenie i formę graficzną piktogramów. Określono wymiary

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-71001:1988 - wersja polska
Tytuł Piktogramy pocztowe i napisy informacyjne
Data publikacji 03-03-1988
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SUS, Sektor Usług
Organ Techniczny KT 259, Poczty
ICS 03.240, 01.080.10
Zastąpiona przez PN-T-85001:1999 - wersja polska