PN-P-64076:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Maszyny włókiennicze -- Bijaki górne drewniane krosien

Zakres

Podano podział na dwa typy, w zależności od kształtu szyjki bijaka. Ustalono wymagania ogólne dotyczące głównych wymiarów, materiałów, wilgotności bezwzględnej, chropowatości powierzchni i wad dopuszczalnych. Podano sposób znakowania, pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Określono program badań i sposób pobierania próbek. Podano opis badań, ocenę wyników badań i ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-64076:1997 - wersja polska
Tytuł Maszyny włókiennicze -- Bijaki górne drewniane krosien
Data publikacji 24-02-1997
Data wycofania 07-09-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 23, Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
ICS 59.120.30