PN-P-50805:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Opakowania papierowe -- Oznaczanie oddziaływania korozyjnego przy bezpośrednim styku z metalem

Zakres

Podano zasadę metody, przyrządy i materiały, pobieranie próbek, przygotowywanie próbek, wykonanie oznaczania, przygotowanie płytek stalowych do oceny stopnia skorodowania. Opisano sposób oceny stopnia skorodowania powierzchni płytek oraz obliczanie, wynik końcowy i interpretację wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-50805:1984 - wersja polska
Tytuł Opakowania papierowe -- Oznaczanie oddziaływania korozyjnego przy bezpośrednim styku z metalem
Data publikacji 19-04-1984
Data wycofania 19-08-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ICS 77.060, 55.020