PN-P-22029:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Skóry surowe zwierząt futerkowych -- Znakowanie, magazynowanie, pakowanie i transport

Zakres

Określono zasady ogólne i sposoby znakowania skór na mizdrze, blaszkach i etykietach. Podano wymagania dotyczące warunków magazynowania, pomieszczeń magazynowych, przygotowania skór do magazynowania, sposobów układania, kontroli i ewidencji skór magazynowanych. Ustalono sposób pakowania, przygotowywania i ładowania skór na środki transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-22029:1983 - wersja polska
Tytuł Skóry surowe zwierząt futerkowych -- Znakowanie, magazynowanie, pakowanie i transport
Data publikacji 03-08-1983
Data wycofania 15-09-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Zastępuje PN-P-22020:1975 - wersja polska, PN-P-22021:1975 - wersja polska, PN-P-22022:1975 - wersja polska, PN-P-22025:1975 - wersja polska, PN-P-22023:1976 - wersja polska
ICS 59.140.20