PN-P-22021:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Skóry surowe zwierząt futerkowych -- Skóry lisów polarnych

Zakres

Określono podział na odmiany, kategorie, klasy i wielkości. Podano wymagania dotyczące zdjęcia i konserwacji, okrywy włosowej, wielkości, wad i uszkodzeń, jakości i znakowania skór. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu. Zamieszczono opis badań. W załączniku przedstawiono wymiary prawidła do formowania i suszenia skór

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-22021:1984 - wersja polska
Tytuł Skóry surowe zwierząt futerkowych -- Skóry lisów polarnych
Data publikacji 08-05-1984
Data wycofania 19-08-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Zastępuje PN-P-22021:1975 - wersja polska
ICS 59.140.20