PN-P-06756:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Nici -- Badania odbiorcze

Zakres

Ustalono warunki odbioru z uwzględnieniem wymaganej dokumentacji partii, miejsca odbioru, wyposażenia miejsca badań i sposobu przygotowania partii do odbioru. Opisano rodzaje badań odbiorczych, kontrolę jakości oraz sposób oceny nawoju i partii wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-06756:1980 - wersja polska
Tytuł Nici -- Badania odbiorcze
Data publikacji 23-12-1980
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-81007:1977 - wersja polska, PN-P-81101-00:1978 - wersja polska, PN-P-81109:1978 - wersja polska, PN-P-81163:1978 - wersja polska, PN-P-81608:1974 - wersja polska, PN-P-81609:1974 - wersja polska
ICS 59.080.20