PN-P-04982:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Tasiemki z folii płaskiej -- Wyznaczanie szerokości i masy liniowej

Zakres

Opisano 2 metody wyznaczania masy: metodę grawimetryczną i metodę obliczeniową. Dla każdej metody podano zasadę, stosowane przyrządy, sposób przygotowywania próbek, warunki wyznaczania, wartość naprężenia wstępnego, liczność pomiarów, wykonanie wyznaczania, sposób obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04982:1980 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Tasiemki z folii płaskiej -- Wyznaczanie szerokości i masy liniowej
Data publikacji 13-06-1980
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
ICS 59.080.50