PN-P-04910:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 105-E01:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Tekstylia -- Wyznaczanie odporności wybarwień na wodę

Zakres

Omówiono metodę badania w wodzie destylowanej. Podano przyrządy do badań i wykaz tkanin towarzyszących o składzie surowcówym odpowiednim dla składu surowcówego badanej próbki. Określono sposób wykonywania badania, ocenę za pomocą szarych skal stopnia zmiany barwy próbki i zabrudzenia bieli tkanin towarzyszących oraz sposób podawania wyniku. Metoda badania może być stosowana do oceny trwałości barwników.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04910:1990 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Wyznaczanie odporności wybarwień na wodę
Data publikacji 19-09-1990
Data wycofania 28-01-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04910:1963 - wersja polska
ICS 59.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 105-E01:1999 - wersja polska