PN-P-04676:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań surowców włókienniczych -- Włókno lniane i konopne -- Wyznaczanie wskaźników przy rozciąganiu statycznym

Zakres

Opisano metodę wyznaczania średniej siły zerwania, wytrzymałości właściwej oraz współczynnika zmienności siły zerwania włókien. Podano zasadę, stosowane przyrządy, sposób pobierania i przygotowywania próbek do badań, wykonanie wyznaczania, sposób obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04676:1986 - wersja polska
Tytuł Metody badań surowców włókienniczych -- Włókno lniane i konopne -- Wyznaczanie wskaźników przy rozciąganiu statycznym
Data publikacji 16-04-1986
Data wycofania 10-11-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 24, Surowców Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04676:1971 - wersja polska
ICS 59.060.10