PN-P-04668:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Nitki -- Wyznaczanie błędów i ustalanie jakości według ich liczby

Zakres

Określono dwie metody wyznaczania: metodę wzrokową i metodę czujnikową. Podano stosowane przyrządy, długość nitki badanej, wykonanie wyznaczania, zasady oceny wyników i ustalania jakości, sposób podawania wyników. W załączniku przedstawiono wartości graniczne przedziału ufności liczby błędów w funkcji długości nitki

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04668:1980 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Nitki -- Wyznaczanie błędów i ustalanie jakości według ich liczby
Data publikacji 17-12-1980
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04668:1971 - wersja polska
ICS 59.080.20