PN-P-04667:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Nitki -- Wyznaczanie stopnia sprężystości

Zakres

Opisano metodę wyznaczania za pomocą zrywarki. Metoda nie dotyczy nitek o wydłużeniu mniejszym niż 4 procent, wysokosprężystych, wysokosprężystych oplatanych i wyprutych z tkanin lub dzianin. Podano zasadę metody, stosowane przyrządy, warunki wyznaczania, sposób obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04667:1984 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Nitki -- Wyznaczanie stopnia sprężystości
Data publikacji 29-06-1984
Data wycofania 19-08-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04667:1970 - wersja polska
ICS 59.080.20