PN-P-04665:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów włókienniczych -- Nitki i kabelek -- Wyznaczanie zmiany długości

Zakres

Określono dwie metody wyznaczania: metodę pasmową i metodę odcinkową. Metody nie dotyczą nitek wyprutych z wyrobu, nitek polichlorowinylowych po działaniu wody o temperaturze większej niż 40 stopni Celsjusza oraz nici chirurgicznych. Dla każdej metody podano warunki wyznaczania, stosowane przyrządy, sposób pobierania i przygotowywania próbek, wykonanie wyznaczania, sposób obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04665:1984 - wersja polska
Tytuł Metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów włókienniczych -- Nitki i kabelek -- Wyznaczanie zmiany długości
Data publikacji 07-12-1984
Data wycofania 24-10-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04665:1975 - wersja polska
ICS 59.080.20