PN-P-04637:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1049-2:2000 - wersja polska, PN-ISO 1763:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyroby tkane -- Wyznaczanie liczby nitek osnowy i wątku na 1 dm i liczby pęczków na 1 dm2

Zakres

Określono 4 metody wyznaczania: metoda A - bezpośredniego liczenia nitek lub pęczków, metoda B - liczenia nitek lub pęczków za pomocą optycznych urządzeń powiększających, metoda C - liczenia nitek lub pęczków wyciągniętych z odpowiednio przygotowanej próbki, metoda D - liczenia nitek tworzących okrywę włókienną i liczby pęczków na podstawie raportu osnowy. Dla każdej metody podano zakres stosowania, warunki wyznaczania, stosowane przyrządy, sposób pobierania i przygotowywania próbek do badań, wykonania wyznaczania, sposób obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04637:1980 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Wyroby tkane -- Wyznaczanie liczby nitek osnowy i wątku na 1 dm i liczby pęczków na 1 dm2
Data publikacji 29-04-1980
Data wycofania 16-01-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04637:1973 - wersja polska
ICS 59.080.01
Zastąpiona przez PN-ISO 1763:1998 - wersja polska, PN-EN 1049-2:2000 - wersja polska