PN-P-04612:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 1765:1998 - wersja polska, PN-EN ISO 5084:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Pomiar grubości

Zakres

Określono przedmiot normy, stosowaną aparaturę, pobieranie i przygotowywanie próbek, warunki i wykonanie pomiaru oraz protokół badań. Podano wymiary próbki jednostkowej, nacisk stopki grubościomierza oraz powierzchnię pomiaru.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04612:1981 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Pomiar grubości
Data publikacji 23-03-1981
Data wycofania 28-07-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 24, Surowców Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04612:1975 - wersja polska
ICS 59.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5084:1999 - wersja polska, PN-ISO 1765:1998 - wersja polska