PN-O-79836:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12712:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Opakowania z tworzyw sztucznych -- Kanistry

Zakres

Podano podział kanistrów: na rodzaje w zależności od zastosowanego tworzywa, na 2 grupy - w zależności od konstrukcji uchwytów, na 8 typów w zależności od pojemności nominalnej, na odmiany w zależności od wymiarów gabarytowych. Przedstawiono sposób budowy i przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące: materiału, wymiarów, kształtu, wyglądu zewnętrznego, pojemności oraz wymagania fizykomechaniczne i dotyczące cechowania, pakowania, przechowywania, transportu. Podano program badań. Opisano metody badań oraz sposób oceny wyników badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-O-79836:1991 - wersja polska
Tytuł Opakowania z tworzyw sztucznych -- Kanistry
Data publikacji 15-07-1991
Data wycofania 28-10-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Zastępuje PN-O-79801:1979 - wersja polska
ICS 55.140
Zastąpiona przez PN-EN 12712:2001 - wersja polska