PN-N-11112:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Powielacze i urządzenia do kopiowania dokumentów -- Symbole graficzne

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ustala symbole graficzne stosowane do oznakowania elementów sterowniczych, tablic wskaźnikowych i niektórych innych części powielaczy i urządzeń do kopiowania dokumentów w celu ułatwienia obsługi i konserwacji tych urządzeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-11112:1992 - wersja polska
Tytuł Powielacze i urządzenia do kopiowania dokumentów -- Symbole graficzne
Data publikacji 28-08-1992
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 243, Symboli i Znaków Graficznych
Wprowadza ISO/IEC 6329:1989 [IDT]
ICS 01.080.20, 37.100.10