PN-N-03032:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Statystyczna kontrola jakości -- Kontrola odbiorcza według oceny liczbowej właściwości o rozkładzie normalnym -- Sekwencyjne plany badania

Zakres

Norma dotyczy odbiorczej statystycznej kontroli jakości według oceny liczbowej właściwości o rozkładzie normalnym. Opisano plany sekwencyjne, znane odchylenie średnie, ograniczenie jednostronne i dwustronne. Podano zasady wyboru i stosowania planu badania. Opisano stosowanie metody numerycznej oraz metody graficznej. Zamieszczono tablice współczynników i parametrow planów badania i przykłady

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-03032:1988 - wersja polska
Tytuł Statystyczna kontrola jakości -- Kontrola odbiorcza według oceny liczbowej właściwości o rozkładzie normalnym -- Sekwencyjne plany badania
Data publikacji 30-11-1988
Data wycofania 04-09-2014
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
ICS 03.120.30