PN-N-03024:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Statystyczna kontrola jakości -- Kontrola odbiorcza według oceny alternatywnej -- Jednostopniowe plany badania z liczbą kwalifikującą zero

Zakres

Norma dotyczy odbiorczej statystycznej kontroli jakości według oceny alternatywnej. Opisuje jednostopniowe plany badania, w których liczba kwalifikująca jest równa zeru. Podaje zasady wyboru planu badania. Zamieszczono tablice wartości współczynników, określających parametry planu i przykład

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-03024:1987 - wersja polska
Tytuł Statystyczna kontrola jakości -- Kontrola odbiorcza według oceny alternatywnej -- Jednostopniowe plany badania z liczbą kwalifikującą zero
Data publikacji 01-12-1987
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
ICS 03.120.30