PN-N-03014:1955 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 8258:1996 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Statystyczna kontrola jakości -- Karta kontrolna "X-R" wartości średniej i rozstępu w próbce

Zakres

Norma dotyczy statystycznej kontroli jakości procesów technologicznych. Opisano kartę kontrolną "X-R", gdzie X - wartość średnia w próbce, R - rozstęp w próbce. Stosowana w przypadku, gdy kontrolowana właściwość ma rozkład normalny i gdy odchylenie średnie nie jest znane. Podano zasady projektowania karty oraz wyznaczania linii kontrolnych. Zamieszczono tablice wartości współczynników i przykłady

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-03014:1955 - wersja polska
Tytuł Statystyczna kontrola jakości -- Karta kontrolna "X-R" wartości średniej i rozstępu w próbce
Data publikacji 31-12-1955
Data wycofania 17-07-1997
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
ICS 03.120.30
Zastąpiona przez PN-ISO 8258:1996 - wersja polska