PN-N-03005:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Statystyczna kontrola jakości -- Kontrola odbiorcza według oceny alternatywnej -- System kontowy

Zakres

Norma dotyczy odbiorczej statystycznej kontroli jakości według oceny alternatywnej. Podano zasady stosowania systemu kontroli. Określono warunki, których spełnienie umożliwia stosowanie systemu. Zamieszczono tablice liczbowe dla kontroli normalnej, obostrzonej i ulgowej oraz przykład. Przytoczono podstawy teoretyczne

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-03005:1980 - wersja polska
Tytuł Statystyczna kontrola jakości -- Kontrola odbiorcza według oceny alternatywnej -- System kontowy
Data publikacji 13-06-1980
Data wycofania 14-11-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Zastępuje PN-N-03005:1952 - wersja polska
ICS 03.120.30