PN-N-01320:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Metoda określenia parametrów akustycznych urządzeń ultradźwiękowych

Zakres

Przedmiotem normy jest metoda określania poziomu mocy akustycznej i wskaźnika kierunkowości dla potrzeb atestacji urządzeń ultradźwiękowych. Norma dotyczy urządzeń ultradźwiękowych stacjonarnych i przenośnych wytwarzających hałas, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach w zakresie 10÷100 kHz.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01320:1987 - wersja polska
Tytuł Metoda określenia parametrów akustycznych urządzeń ultradźwiękowych
Data publikacji 27-03-1987
Data wycofania 21-09-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-N-01320:1980 - wersja polska
ICS 17.140.50