PN-N-01199:1982 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Technika mikrofilmowa -- Urządzenia do obróbki chemicznej

Zakres

Podano podział urządzeń na 3 typy ze względu na cechy konstrukcyjno-użytkowe (rodzaj naświetlanej błony: zwojowa, arkuszowa, różne). Przedstawiono sposób oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące: przyrządów kontrolno-sterujących w urządzeniach, prędkości przesuwu błony, dopuszczalnych odchyłek temperatury roztworów, suszarki, urządzeń do uzdatniania wody, intensywności płukania, materiałów, konstrukcji, zasilania, warunków klimatycznych (eksploatacji i przechowywania). Przedstawiono zasady tworzenia typów i symboli urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01199:1982 - wersja polska
Tytuł Technika mikrofilmowa -- Urządzenia do obróbki chemicznej
Data publikacji 03-04-1982
Data wycofania 17-12-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny RS SZP, Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ICS 37.080