PN-N-01052-03:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Statystyka matematyczna -- Badania statystyczne -- Porównywanie wartości średnich w dwóch populacjach

Zakres

Opisano zastosowania statystyki matematycznej. Ustalono porównywanie wartości średnich w dwóch populacjach, w których rozkład kontrolowanych właściwości jest normalny. Wyszczególniono przypadek znanych odchyleń średnich i przypadek nieznanych odchyleń średnich. Ustalono porównywanie wartości średnich w dwóch populacjach o rozkładzie kontrolowanych właściwości innym niż normalny. Zamieszczono tablice statystyczne i przykłady

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01052-03:1984 - wersja polska
Tytuł Statystyka matematyczna -- Badania statystyczne -- Porównywanie wartości średnich w dwóch populacjach
Data publikacji 04-04-1984
Data wycofania 31-07-2015
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
ICS 03.120.30