PN-M-88514:1979 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Reduktory zębate ogólnego przeznaczenia -- Nazwy i określenia

Zakres

Przedmiotem normy są nazwy i określenia reduktorów zębatych ogólnego przeznaczenia, wykonywanych jako wyroby gotowe (niezależne zespoły), jak również ich podstawowych elementów i parametrów. Norma nie dotyczy reduktorów o specjalnej konstrukcji i specjalnego przeznaczenia. W normie dla niektórych nazw wprowadzono ich skrócone formy, rozdzielone od nazwy podstawowej myślnikiem, które mogą być stosowane w przypadkach, gdy nie zachodzi możliwość ich dwuznacznego rozumienia. W przypadkach gdy istotne cechy pojęcia mieszczą się w jego nazwie, określenia nie podano.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-88514:1979 - wersja polska
Tytuł Reduktory zębate ogólnego przeznaczenia -- Nazwy i określenia
Data publikacji 28-03-1979
Data wycofania 10-08-2015
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 112, Przekładni Zębatych
ICS 01.040.21, 21.200