PN-M-85200-14:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 3410:2001 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Pasy klinowe -- Pasy szerokoprofilowe -- Sprawdzanie wymagań

Zakres

Określono metody sprawdzania wymagań dotyczących sześciu właśności pasów szerokoprofilowych, program badań, kontrolę jakości i ocenę partii.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-85200-14:1986 - wersja polska
Tytuł Pasy klinowe -- Pasy szerokoprofilowe -- Sprawdzanie wymagań
Data publikacji 30-12-1986
Data wycofania 16-07-2001
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
ICS 21.220.10
Zastąpiona przez PN-ISO 3410:2001 - wersja polska