PN-M-75002:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-75002:2012 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Armatura przepływowa instalacji wodociągowej -- Wymagania i badania

Zakres

Omówiono armaturę o ciśnieniu nominalnym do 1,0 MPa i temperaturze do 100 stopni C. Podano: podział i oznaczenie, wymagania, pakowanie, przechowywanie i transport, badania, postępowanie z partią wyrobów uznaną za niezgodną z wymaganiami normy. Podano 8 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-75002:1985 - wersja polska
Tytuł Armatura przepływowa instalacji wodociągowej -- Wymagania i badania
Data publikacji 02-07-1985
Data wycofania 15-11-2012
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Zastępuje PN-M-75001:1976 - wersja polska
ICS 91.140.60
Zastąpiona przez PN-M-75002:2012 - wersja polska