PN-M-73272:1978 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Elementy sterujące płytowe -- Wymiary przyłączeniowe powierzchni stykowych płyt montażowych, górnych powierzchni elementów oraz górnych pokryw dla elementów o średnicy nominalnej przelotu Dn 6 mm

Zakres

Przedmiotem normy są wymiary przyłączeniowe powierzchni stykowych płyt montażowych, górnych powierzchni stykowych elementów sterujących (w kierunku rozdzielacza) przy montażu modułowym-pionowym oraz powierzchni stykowych górnych pokryw do montażu modułowego pionowego przy ich zastosowaniu z płytą montażową, dla hydraulicznych elementów sterujących płytowych o średnicy nominalnej przelotu Dn 6 mm, stosowanych w napędach i sterowaniach hydraulicznych w zakresie ciśnień nominalnych do 32 MPa.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-73272:1978 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania hydrauliczne -- Elementy sterujące płytowe -- Wymiary przyłączeniowe powierzchni stykowych płyt montażowych, górnych powierzchni elementów oraz górnych pokryw dla elementów o średnicy nominalnej przelotu Dn 6 mm
Data publikacji 03-03-1978
Data wycofania 19-09-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
ICS 23.100.99