PN-M-52020:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-43011:1992 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Urządzenia techniki powietrza -- Terminologia

Zakres

Niniejsza norma RWPG dotyczy urządzeń techniki powietrza i ustanawia definicje pojęć i odpowiadające im terminy stosowane w nauce, technice i praktyce przemysłowej. Norma nie ustala klasyfikacji urządzeń. Terminy i definicje pojęć ustanowione niniejszą normą powinny być stosowane w klasyfikatorach wyrobów, w dokumentacji konstrukcyjnej, cennikach, dokumentacji normatywno-technicznej, w planach prac normalizacyjnych, a-także w podręcznikach, literaturze naukowo-technicznej i w poradnikach. Dla każdego pojęcia ustanowiono jeden znormalizowany termin. Nie dopuszcza się stosowania synonimów.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-52020:1983 - wersja polska
Tytuł Urządzenia techniki powietrza -- Terminologia
Data publikacji 23-06-1983
Data wycofania 18-09-2014
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
ICS 01.040.23, 23.120
Zastąpiona przez PN-M-43011:1992 - wersja polska