PN-M-51501:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51501:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Topory strażackie

Zakres

Ustalono podział na dwa typy - ciężki i lekki. Podano wymiary na zamieszczonych rysunkach. Ustalono wymagania, pakowanie, przechowywanie i transport, badania, postępowanie z partią (toporów strażackich) uznaną za niezgodną z wymaganiami normy

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51501:1985 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Topory strażackie
Data publikacji 14-06-1985
Data wycofania 28-04-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51501:1964 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51501:2015-04 - wersja polska