PN-M-51056:1955 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51051:1959 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Gaśnica pianowa -- Ładunek pianowy 25 (piana rzadka)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51056:1955 - wersja polska
Tytuł Gaśnica pianowa -- Ładunek pianowy 25 (piana rzadka)
Data publikacji 21-05-1955
Data wycofania 01-10-1960
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51051:1959 - wersja polska