Pożarnicze łączniki -- Pierścienie oporowe

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51012:1953 - wersja polska
Tytuł Pożarnicze łączniki -- Pierścienie oporowe
Data publikacji 21-08-1953
Data wycofania 01-08-1964
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51033:1963 - wersja polska, PN-M-51035:1963 - wersja polska, PN-M-51036:1963 - wersja polska, PN-M-51037:1963 - wersja polska, PN-M-51031:1963 - wersja polska, PN-M-51032:1963 - wersja polska