PN-M-47007-03:1982 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-47014:1987 - wersja polska, PN-M-47012:1989 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ciągniki budowlane -- Ciągniki gąsienicowe -- Metody badań

Zakres

Przedmiotem normy są metody badań ciągników gąsienicowych wg PN-78/ M-47007.00. Norma nie obejmuje metod badań specjalistycznych przeprowadzanych na użytek producenta lub użytkownika ciągnika. Dopuszcza się stosowanie innych metod badań niż podano w normie, jeżeli te metody nie wpłyną negatywnie na dokładność lub porównywalność uzyskanych wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-47007-03:1982 - wersja polska
Tytuł Ciągniki budowlane -- Ciągniki gąsienicowe -- Metody badań
Data publikacji 12-08-1982
Data wycofania 02-06-2014
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ICS 53.100
Zastąpiona przez PN-M-47014:1987 - wersja polska, PN-M-47012:1989 - wersja polska