PN-M-46693:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Urządzenia transportu ciągłego -- Przenośniki pneumatyczne do transportu materiałów luzem -- Przewody rurowe

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa ustala wymiary przewodów rurowych stosowanych w urządzeniach transportu pneumatycznego do przemieszczania materiałów luzem, w trzech grupach: lekkiej, średniej i ciężkiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-46693:1992 - wersja polska
Tytuł Urządzenia transportu ciągłego -- Przenośniki pneumatyczne do transportu materiałów luzem -- Przewody rurowe
Data publikacji 05-09-1992
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 245, Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
Wprowadza ISO 2327:1972 [IDT]
Zastępuje PN-M-46693:1972 - wersja polska
ICS 53.040.30