PN-M-44006:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9906:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Pompy wirowe -- Badania odbiorcze wielkości charakterystycznych -- Klasa B i C

Zakres

Określono badania odbiorcze przy pomiarach w klasie dokładności B i C, przeprowadzanych w warunkach występujących na stacji prób wytwórcy, bez uwzględniania wpływu armatury. Podano wytyczne ogólne przeprowadzania badań (w tym przedmiot i zakres badań), przeprowadzanie oceny wyników badań i sporządzanie sprawozdania z badań. Norma nie dotyczy pomp zasobnikowych oraz badań części pomp i właściwości mechanicznych pomp.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-44006:1981 - wersja polska
Tytuł Pompy wirowe -- Badania odbiorcze wielkości charakterystycznych -- Klasa B i C
Data publikacji 08-10-1981
Data wycofania 18-02-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
ICS 23.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9906:2002 - wersja polska