PN-M-42372:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przetworniki i regulatory poziomu wyporowe -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Podano określenia pojęć specjalistycznych (4). Ustalono wymagania metrologiczne, konstrukcyjne i środowiskowe oraz wymagania dotyczące znakowania, pakowania, przechowywania i transportu. Podano program badań pełnych i niepełnych, warunki badań oraz opis poszczególnych rodzajów badań objętych programem i sposób dokonywania oceny wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42372:1985 - wersja polska
Tytuł Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przetworniki i regulatory poziomu wyporowe -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 17-05-1985
Data wycofania 06-04-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ICS 25.040.40