PN-M-42368:1982 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Pomiary przepływu płynu -- Zasady obliczania niepewności wyników pomiarów pośrednich

Zakres

Podano nazwy i oznaczenia (literowe) wielkości występujących w treści normy. Ustalono ogólne zasady obliczania niepewności wyników pomiarów pośrednich z określonym poziomem ufności, za pomocą wyznaczania lub oszacowania granicznych błędów bądź niepewności wyników pomiarów bezpośrednich. Podano charakterystykę testu Dixona, pozwalającego na ocenę poprawności wyniku pomiaru oraz zasadę metody T-Studenta, umożliwiającej wyznaczenie wartości niepewności wyniku pomiaru. Zamieszczono 6 rysunków i 8 tablic

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42368:1982 - wersja polska
Tytuł Pomiary przepływu płynu -- Zasady obliczania niepewności wyników pomiarów pośrednich
Data publikacji 22-06-1982
Data wycofania 16-01-2006
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ICS 17.100, 17.120.01