PN-M-42366:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Pomiary przepływu płynu -- Pomiary strumienia objętości metodami całkowania bryły prędkości

Zakres

Podano oznaczenia (literowe), nazwy i jednostki miar poszczególnych wielkości występujących w treści normy. Ustalono ogólne zasady pomiarów strumienia objętości przepływu płynu oraz opisano cztery podstawowe metody pomiaru różniące się sposobem podziału przekroju pomiarowego i całkowania bryły prędkości, tj. metodę: graficzną, numeryczną, arytmetyczną jako logarytmiczno-liniową i arytmetyczną jako logarytmiczną Czebyszewa. Podano charakterystykę błędów pomiarów, wzory do obliczania odchylenia średniego kwadratowego oraz sposoby określania niepewności pomiaru i wyrażania wyników pomiaru

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42366:1981 - wersja polska
Tytuł Pomiary przepływu płynu -- Pomiary strumienia objętości metodami całkowania bryły prędkości
Data publikacji 30-03-1981
Data wycofania 16-01-2006
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ICS 17.120.01