PN-M-42332:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przemysłowe ciśnieniomierze różnicowe wskazujące i/lub rejestrujące -- Wymagania i badania

Zakres

Podano parametry podstawowe. Ustalono wymagania dotyczące właściwości metrologicznych, cech wytrzymałościowych, wykonania i znakowania oraz zasady pakowania, przechowywania i transportu. Podano program badań pełnych i niepełnych, warunki badań oraz opis poszczególnych rodzajów badań objętych programem i sposób dokonywania oceny wyników badań. Zamieszczono 3 tablice

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42332:1984 - wersja polska
Tytuł Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przemysłowe ciśnieniomierze różnicowe wskazujące i/lub rejestrujące -- Wymagania i badania
Data publikacji 12-06-1984
Data wycofania 11-10-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ICS 17.100, 25.040.40