PN-M-42066:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Zawory elektromagnetyczne -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Podano określenia pojęć specjalistycznych (3). Ustalono wymagania konstrukcyjne, mechaniczne, elektryczne, środowiskowe i użytkowe oraz zasady pakowania, przechowywania i transportu. Podano program badań, warunki przeprowadzania badań oraz opis poszczególnych rodzajów badań objętych programem i sposób dokonywania oceny wyników badań. Zamieszczono 1 rysunek i 1 tablicę

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42066:1984 - wersja polska
Tytuł Automatyka i pomiary przemysłowe -- Zawory elektromagnetyczne -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 08-09-1984
Data wycofania 06-04-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ICS 23.060.01